Sensor tekanan dapat memastikan helm yang sesuai untuk membantu melindungi

Sensor tekanan dapat memastikan helm yang sesuai untuk membantu melindungi otak