Peneliti mengembangkan anjing pemandu robotik untuk membantu individu buta

Peneliti mengembangkan anjing pemandu robotik untuk membantu individu buta