Kerangka kerja yang ringan dan dapat diskalakan untuk pengujian mutasi

Kerangka kerja yang ringan dan dapat diskalakan untuk pengujian mutasi biner