Kedutan untuk mem-boot pengguna untuk pelanggaran di tempat lain

Kedutan untuk mem-boot pengguna untuk pelanggaran di tempat lain