Kamera web dirancang seperti mata manusia: Para peneliti mempertanyakan teknologi

Kamera web dirancang seperti mata manusia: Para peneliti mempertanyakan teknologi yang ada di mana-mana