Ilmuwan merancang perangkat ‘pintar’ untuk memanen siang hari

Ilmuwan merancang perangkat 'pintar' untuk memanen siang hari