Ilmuwan meningkatkan teknologi pencetakan 3-D untuk komposit dirgantara menggunakan limbah

Ilmuwan meningkatkan teknologi pencetakan 3-D untuk komposit dirgantara menggunakan limbah minyak