Generator kecil menangkap panas yang dilepaskan oleh kulit untuk memberi

Generator kecil menangkap panas yang dilepaskan oleh kulit untuk memberi daya pada perangkat yang dapat dikenakan