Bezos Amazon, taipan terbaru yang mengejar ‘hasratnya’

Bezos Amazon, taipan terbaru yang mengejar 'hasratnya'