Apa yang diperlukan untuk melepas megaship

Apa yang diperlukan untuk melepas megaship