Alat AI baru 85% akurat untuk mengenali dan mengklasifikasikan cacat

Alat AI baru 85% akurat untuk mengenali dan mengklasifikasikan cacat sudu turbin angin